Skip to main content

Antecedencija značenje

šta znači Antecedencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Antecedencija (od latinske reči: antecedentia) ono što prethodi, prethodnost, raniji odnos u nekoj stvari; fil. antecedencija — konzekvenci/a=uzrok — posledica, subjekt — predikat, itd.

Reč Antecedencija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. антецедентиа) оно што претходи, претходност, ранији однос у некој ствари; фил. антецеденција — конзеквенци/а=узрок — последица, субјект — предикат, итд.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a