Skip to main content

Antibarbarus značenje

šta znači Antibarbarus

Na latinici: Definicija i značenje reči Antibarbarus (od grčke reči: anti, barbaros negrčki, tuđinski) knjiga koja uči kako treba izbegavati grube jezičke pogreške,takozvani: barba-rizme ili varvarizme; čistunac u pogledu jezika; protivnik upotrebe stranih reči; antivarvarus.

Reč Antibarbarus sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. анти, барбарос негрчки, туђински) књига која учи како треба избегавати грубе језичке погрешке, тзв. барба-ризме или варваризме; чистунац у погледу језика; противник употребе страних речи; антиварварус.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a