Skip to main content

Antiklinala značenje

šta znači Antiklinala

Na latinici: Definicija i značenje reči Antiklinala (od grčke reči: anti, klinč naginjem se, spuštam se) kol. položaj slojeva koji su naslonjeni jedni na druge tako da grade hrbat ili sleme, a padaju u suprotnim pravcima; suar. sinklinala.

Reč Antiklinala sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анти, клинч нагињем се, спуштам се) кол. положај слојева који су наслоњени једни на друге тако да граде хрбат или слеме, а падају у супротним правцима; суар. синклинала.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a