Skip to main content

Antikreza značenje

šta znači Antikreza

Na latinici: Definicija i značenje reči Antikreza (od grčke reči: anti, kresis mešanje)pravo: dopunski ugovor o zalozi po kome založim poverilac, umesto interesa na dug, ima pravo da se služi i koristi založenim predmetom.

Reč Antikreza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анти, кресис мешање) прав. допунски уговор о залози по коме заложим поверилац, уместо интереса на дуг, има право да се служи и користи заложеним предметом.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a