Skip to main content

Antimaterija značenje

šta znači Antimaterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Antimaterija (od grčke reči: anti, latinski materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce; jezgro atoma antimaterije sastavljeno je od antineutrona (neutralnih) i anti-protona (negativnih), a omotač od pozi-tivnih elektrona (pozitrona); u laboratoriji su ostvareni atomi antivodonika i antilitijuma.

Reč Antimaterija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. анти, лат. материа) суп-станца сачињена од атома и молекула у којима су саставне честице — античести-це; језгро атома антиматерије састављено је од антинеутрона (неутралних) и анти-протона (негативних), а омотач од пози-тивних електрона (позитрона); у лабораторији су остварени атоми антиводоника и антилитијума.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a