Skip to main content

Antimon značenje

šta znači Antimon

Na latinici: Definicija i značenje reči Antimon (od latinske reči: antimonium)hemija: elemenat, atomska masa 121,75, redni broj 51, znak Sb (stibium), metal srebrnobele boje, kristalan i veoma krt tako da se može stucati u prah.

Reč Antimon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. антимониум) хем. елеменат, атомска маса 121,75, редни број 51, знак Сб (стибиум), метал сребрнобеле боје, кристалан и веома крт тако да се може стуцати у прах.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a