Skip to main content

Antinomija značenje

šta znači Antinomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Antinomija (od grčke reči: antinomia protivrečnost zakona sa samim sobom, tako da obe stranke mogu ga tumačiti u svoju korist) logika: protivrečnost, suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze k antiteze — koji se uzajamno isključuju, npr.: „Svet ima svoj početak u vremenu, a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza); „Svet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor, nego je i u jednom i u drugom pogledu bezgraničan" (antiteza); fil. kod Kanta: protivrečnost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet.

Reč Antinomija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. антиномиа противречност закона са самим собом, тако да обе странке могу га тумачити у своју корист) лог. противречност, супротност двају судова или закона — тезе к антитезе — који се узајамно искључују, нпр.: „Свет има свој почетак у времену, а и с обзиром на простор он је ограничен" (теза); „Свет нема ни почетка у времену нити граница с обзиром на простор, него је и у једном и у другом погледу безграничан" (антитеза); фил. код Канта: противречност која се јавља при примени закона чистог разума на чулни свет.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a