Skip to main content

Antiprotaza značenje

šta znači Antiprotaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Antiprotaza (od grčke reči: antiprotasis protivpred-log) retorika: nagoveštavanje pobijanja nekog tvrđenja, koje se obično izražava jednim pitanjem.

Reč Antiprotaza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. антипротасис противпред-лог) рет. наговештавање побијања неког тврђења, које се обично изражава једним питањем.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a