Skip to main content

Antisemitizam značenje

šta znači Antisemitizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv učešća Jevreja u privrednom, političkom i duhovnom životu, antisemit-ski, protivjevrejski pokretorika:

Reč Antisemitizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: покрет којем је циљ борба против учешћа Јевреја у привредном, политичком и духовном животу, антисемит-ски, противјеврејски покрет.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a