Skip to main content

Antmnomizam značenje

šta znači Antmnomizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Antmnomizam (od grčke reči: anti, nomos zakon) 1. teal. protivrečnost između starozavetskog zakona i hrišćanskog učenja; 2. načelno nepriznavana bilo kakvih utvr-đenih zakona; anomizam.

Reč Antmnomizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анти, номос закон) 1. теал. противречност између старозаветског закона и хришћанског учења; 2. начелно непризнавана било каквих утвр-ђених закона; аномизам.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a