Skip to main content

Antoalaža značenje

šta znači Antoalaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Antoalaža (fr. toile, antoilage) fina tkani-na sa čipkama.

Reč Antoalaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. тоиле, антоилаге) фина ткани-на са чипкама.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a