Skip to main content

Antologija značenje

šta znači Antologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Antologija (od grčke reči: anthologia) branje cveća, cvetnjak; zbirka odabranih, naročito lirskih pesama; uopšte: zbirka svakog štiva odabranog prema naročitim meri-lima i svrhama; zbirka na j lepšega.

Reč Antologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. антхологиа) брање цвећа, цветњак; збирка одабраних, нарочито лирских песама; уопште: збирка сваког штива одабраног према нарочитим мери-лима и сврхама; збирка на ј лепшега.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a