Skip to main content

Antropologizam značenje

šta znači Antropologizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Antropologizam (od grčke reči: anthropos, logismos) fil. 1. shvatanje po kojem je religija rezultat čovečjih nazora, želja, težnji i ideala; 2. shvatanje da je saznanje (i oblici u kojima se ono javlja) uslovljeno čovečjem prirodom.

Reč Antropologizam sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. антхропос, логисмос) фил. 1. схватање по којем је религија резултат човечјих назора, жеља, тежњи и идеала; 2. схватање да је сазнање (и облици у којима се оно јавља) условљено човечјем природом.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a