Skip to main content

Antropomorfizam značenje

šta znači Antropomorfizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Antropomorfizam (od grčke reči: anthropos, morphe oblik) fil. shvatanje i tumačenje stvari i prirode u odnosu na čoveka,to jest svako rasuđivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. bog, fizičke pojave, biološki život, ponašanje životinja itd.) upotrebljava pojmove uzajmljene od prirode ili ponašanja čoveka; religiozno antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku,to jest da misli, oseća i radi kao čovek, počovečenje boga; antropomorfoza

Reč Antropomorfizam sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. антхропос, морпхе облик) фил. схватање и тумачење ствари и природе у односу на човека, тј. свако расуђивање или свако учење које ради објашњења онога што није човек (нпр. бог, физичке појаве, биолошки живот, понашање животиња итд.) употребљава појмове узајмљене од природе или понашања човека; религиозно антропоморфизам сматра да је бог сличан човеку, тј. да мисли, осећа и ради као човек, почовечење бога; антропоморфоза


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a