Skip to main content

Antroponomija značenje

šta znači Antroponomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Antroponomija (od grčke reči: anthropos, nomos zakon) fil. nauka o zakonima koji vladaju u čovečjem životu; po Kantu: zakonodavni razum čovekov.

Reč Antroponomija napisana unazad: ajimonoportnA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. антхропос, номос закон) фил. наука о законима који владају у човечјем животу; по Канту: законодавни разум човеков.

Slično: 
Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a