Skip to main content

Antropozofija značenje

šta znači Antropozofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Antropozofija (od grčke reči: anthropos, sophla mudrost) fil. učenje koje je osnovao Rudolf Štajier, a koje hoće da „duhovnim očima gleda" i neposredno opaža i opšti sa „višim svetovima". Put ka tim višim svetovima ima tri stepena: „priprema", „prosvetljenje" i „posvećenje"; telo je podložno zakonu nasleđa, duša sudbini koju sama stvara, a duh zakonu reinkarnacije.

Reč Antropozofija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. антхропос, сопхла мудрост) фил. учење које је основао Рудолф Штајиер, а које хоће да „духовним очима гледа" и непосредно опажа и општи са „вишим световима". Пут ка тим вишим световима има три степена: „припрема", „просветљење" и „посвећење"; тело је подложно закону наслеђа, душа судбини коју сама ствара, а дух закону реинкарнације.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a