Skip to main content

Antrpo značenje

šta znači Antrpo

Na latinici: Definicija i značenje reči Antrpo (fr. entrepot, latinski interpositus metanje između, umetanje)trgovina: stovarište, skladište, magacin za smeštaj robe koja dolazi iz inostranstva, a pod uslovima koje zakon određuje (roba, dok leži u njemu, ne plaća carinu); u antrpo se može smestiti svaka roba kojom se može manipulisati, koja se može razvrstavati, popravljati, deliti, i odatle uvoziti, izvoziti ili upućivati, pridržavajući se pritom propisa koji se odnose na svaku od tih radnji; — an antrpo (fr. en entrepot) necarinjen, neocarinjen.

Reč Antrpo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. ентрепот, лат. интерпоситус метање између, уметање) трг. стовариште, складиште, магацин за смештај робе која долази из иностранства, а под условима које закон одређује (роба, док лежи у њему, не плаћа царину); у антрпо се може сместити свака роба којом се може манипулисати, која се може разврставати, поправљати, делити, и одатле увозити, извозити или упућивати, придржавајући се притом прописа који се односе на сваку од тих радњи; — ан антрпо (фр. ен ентрепот) нецарињен, неоцарињен.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a