Skip to main content

Apelativ značenje

šta znači Apelativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelativ (latinski nomen appellativum) gran. zajedničko ime, reč koja označava rod ili vrstu, npr.: drvo, čovek, životinja.

Reč Apelativ sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. номен аппеллативум) гран. заједничко име, реч која означава род или врсту, нпр.: дрво, човек, животиња.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a