Skip to main content

Apostilirati značenje

šta znači Apostilirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostilirati (od latinske reči: apostillus) pisati (ili: praviti) beleške sa strane ili ispod teksta.

Reč Apostilirati napisana unazad: itarilitsopA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. апостиллус) писати (или: правити) белешке са стране или испод текста.

Slično: 
Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a