Skip to main content

Apostol značenje

šta znači Apostol

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostol (od grčke reči: apostolos odaslan) poslanik, onaj koji širi neko učenje; Hristov učenik; propovednik hrišćanstva; bogo-službena knjiga pravoslavne crkve koja sadrži knjige Sv. pisma koje su napisali apostoli,to jest Dela apostola, saborne poslanice i 14 poslanica apostola Pavla;figurativno: oduševljen pobornik i prvoborac za pobedu neke nauke, učenja, ideje islično:

Reč Apostol sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апостолос одаслан) посланик, онај који шири неко учење; Христов ученик; проповедник хришћанства; бого-службена књига православне цркве која садржи књиге Св. писма које су написали апостоли, тј. Дела апостола, саборне посланице и 14 посланица апостола Павла; фиг. одушевљен поборник и првоборац за победу неке науке, учења, идеје и сл.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a