Skip to main content

Apostolat značenje

šta znači Apostolat

Na latinici: Definicija i značenje reči Apostolat (od latinske reči: apostola tuš) propovedanje (ili: širenje) vere; zvanje propovednika vere; apostolsko dostojanstvo; papinska vlast.

Reč Apostolat sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. апостола туш) проповедање (или: ширење) вере; звање проповедника вере; апостолско достојанство; папинска власт.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a