Skip to main content

Arak značenje

šta znači Arak

Na latinici: Definicija i značenje reči Arak (arap.) 2. gen. zraka vrsta jake rakije od pirinča, šećera ili od soka kokosovog oraha, rum (od ove je postala reč rakija).

Reč Arak sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап.) 2. ген. зрака врста јаке ракије од пиринча, шећера или од сока кокосовог ораха, рум (од ове је постала реч ракија).


Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a