Skip to main content

Arak značenje

šta znači Arak

Na latinici: Definicija i značenje reči Arak (arap.) 2. gen. zraka vrsta jake rakije od pirinča, šećera ili od soka kokosovog oraha, rum (od ove je postala reč rakija).

Reč Arak napisana unazad: arak i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап.) 2. ген. зрака врста јаке ракије од пиринча, шећера или од сока кокосовог ораха, рум (од ове је постала реч ракија).

Slično: 
Araba orijentalska kola na dva točka, naročito za »sene...
Arahnologija zool. nauka o paucima; veština da se po paučini predvidi kakvo će b...
Arahnolog poznavalac pauka; araneolog...
Arahnoliti geol. kamenje sa otiscima morskih zvezda; arahniti....
Arahnoide pl. zool. v. arahnide. ...
Arahnoida zool. paučinaste moždana opna....
Sve reči na slovo a