Skip to main content

Arbitraran značenje

šta znači Arbitraran

Na latinici: Definicija i značenje reči Arbitraran (latinski arbitrarius) izbornosudski, koji presuđuje i postupa prema svom ličnom nahođenju i svojoj volji, svojevoljan, samovoljan, proizvoljan, približan.

Reč Arbitraran sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. арбитрариус) изборносудски, који пресуђује и поступа према свом личном нахођењу и својој вољи, својевољан, самовољан, произвољан, приближан.


Arboriforman koji je u obliku drveta, kao drvo....
Arborist(a) onaj koji se bavi gajenjem drveća....
Arborin tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih b...
Arborikultura podizanje drveća ...
Arborizacija prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju; biljni otisak. ...
Arboretum škola u kojoj se uči poznavanje drveća; zbirke drveća, vrt sa drve...
Sve reči na slovo a