Skip to main content

Are vova značenje

šta znači Are vova

Na latinici: Definicija i značenje reči Are vova (latinski ars nova) nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakciju na are antiku.

Reč Are vova sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. арс нова) нова уметност, музички стил у XИВ и XВ в. који представља прекретницу у развоју музике и реакцију на аре антику.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a