Skip to main content

Arkadski značenje

šta znači Arkadski

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkadski (od grčke reči: Arkadla, arkadikćs) koji je iz Arkadije,to jest pastirski, seoski, naivan; idiličai.

Reč Arkadski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Аркадла, аркадикћс) који је из Аркадије, тј. пастирски, сеоски, наиван; идиличаи.


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a