Skip to main content

Arkbutan značenje

šta znači Arkbutan

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkbutan (fr. arc-boutant) arh. potporni poluluk, lučni stub, stub podupirač.

Reč Arkbutan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. арц-боутант) арх. потпорни полулук, лучни стуб, стуб подупирач.


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a