Skip to main content

Arterijalitet značenje

šta znači Arterijalitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Arterijalitet (od latinske reči: arterialitas)daziologija: bogatstvo u arterijama; nadmoćnost sistema arterija i njihovog uticaja u jednom telu; arteriozitet.

Reč Arterijalitet sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. артериалитас) физиол. богатство у артеријама; надмоћност система артерија и њиховог утицаја у једном телу; артериозитет.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a