Skip to main content

Artizan značenje

šta znači Artizan

Na latinici: Definicija i značenje reči Artizan (fr. artisan) zanatlija; glumac;figurativno: osnivač, pokretač, vinovnik.

Reč Artizan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. артисан) занатлија; глумац; фиг. оснивач, покретач, виновник.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Artrofioza med. gnojenje zglobnih kostiju, zagnojavanje zglobova....
Artrofima med. mekani otok zgloba....
Artrotomija med. operativno otvaranje zgloba....
Artropoda pl. zool. zglavkari....
Artropioza med. gnojenje zgloba....
Sve reči na slovo a