Skip to main content

Aseleničan značenje

šta znači Aseleničan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aseleničan (od grčke reči: a-selenos) bez Meseca, npr. aselenična noć za planete Merkur i Vene-ru kaže se da su „aselenične", bez pratioca, bez trabanta.

Reč Aseleničan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-селенос) без Месеца, нпр. аселенична ноћ за планете Меркур и Вене-ру каже се да су „аселеничне", без пратиоца, без трабанта.


Asesorat prisuditelj-stvo, zvanje pomoćnog sudije; sudsko pomoćništvo; asesur...
Asesor prisuditelj, pomoćnik sudijin; pomoćnik starešine nadleštva....
Asercija tvrđenje, tvrdnja; prav. zvanično tvrđenje da je neko slobodan....
Asertoran kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos i...
Aservirati čuvati, sačuvati, pohraniti....
Aservacija čuvanje, pohrana; ostavljanje u pohranu....
Sve reči na slovo a