Skip to main content

Asimfonija značenje

šta znači Asimfonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asimfonija (od grčke reči: a-, symphonia) nesklad, neskladnost, pr. asimfoničan.

Reč Asimfonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сyмпхониа) несклад, нескладност, пр. асимфоничан.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a