Skip to main content

Aso značenje

šta znači Aso

Na latinici: Definicija i značenje reči Aso (fr. assaut,od italijanske reči: assalto) napad, juriš; napad, udarac u dvoboju; vrsta vežbe u mačevanju.

Reč Aso sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. ассаут, итал. ассалто) напад, јуриш; напад, ударац у двобоју; врста вежбе у мачевању.


Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
Sve reči na slovo a