Skip to main content

Asolirati značenje

šta znači Asolirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asolirati (fr. assoler) zasejana ti zemlju naizmenično raznim usevima.

Reč Asolirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. ассолер) засејана ти земљу наизменично разним усевима.


Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
Sve reči na slovo a