Skip to main content

Asonavca značenje

šta znači Asonavca

Na latinici: Definicija i značenje reči Asonavca (od latinske reči: assonantia) post. samoglasničko podudaranje, stih u kome se slikuju samo samo glasnici, nepotpun slik; muz. jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli.

Reč Asonavca sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассонантиа) пост. самогласничко подударање, стих у коме се сликују само само гласници, непотпун слик; муз. једнакост тонских фигура у једној музичкој мисли.


Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
Sve reči na slovo a