Skip to main content

Časopis značenje

šta znači Časopis

Na latinici: Definicija i značenje reči Časopis Časopis ili magazin je periodička publikacija koja izlazi u redovnim vremenskim periodima i najčešće pokriva određeno područje. Mogu biti različitog sadržaja. finansiraju se reklamiranjem, prodajom, pretplatom ili kombinacijom ova tri načina.

Reč Časopis sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Часопис или магазин је периодичка публикација која излази у редовним временским периодима и најчешће покрива одређено подручје. Могу бити различитог садржаја. финансирају се рекламирањем, продајом, претплатом или комбинацијом ова три начина.


Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
Sve reči na slovo a