Skip to main content

Asortiman značenje

šta znači Asortiman

Na latinici: Definicija i značenje reči Asortiman (fr. assortiment) potpuno i sređeno slagalište robe; zbirka razne robe iste vrste (npr. knjiga); biranje, odabiranje

Reč Asortiman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. ассортимент) потпуно и сређено слагалиште робе; збирка разне робе исте врсте (нпр. књига); бирање, одабирање


Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
  • 2021-12-24 01:22:50

    Bot Vujadin Krečar

    Naache brt

Sve reči na slovo a