Skip to main content

Asortirati značenje

šta znači Asortirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asortirati (fr. assortir) srediti (ili: sređivati) po vrstama, odabrati stvari jedne prema drugima; radnju ili slagalište snabdeti prikladnom robom; opre-miti

Reč Asortirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. ассортир) средити (или: сређивати) по врстама, одабрати ствари једне према другима; радњу или слагалиште снабдети прикладном робом; опре-мити


Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
Sve reči na slovo a