Skip to main content

Asortisaža značenje

šta znači Asortisaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Asortisaža (fr. assortissage)trgovina: izdvajanje (ili: sređivanje) robe po vrstama.

Reč Asortisaža napisana unazad: aasitrosA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. ассортиссаге) трг. издвајање (или: сређивање) робе по врстама.

Slično: 
Asocirati pridružiti, udružiti; spojiti, vezati; primiti za ortaka, člana, za...
Asocijacija udruživanje, spajanje, vezivanje; društvo, udruženje; fil. asocijac...
Asocijativan koji združuje ili sjedinjuje, koji nadovezuje na nešto....
Asocijalnost nedostatak osećanja za društvenu zajednicu....
Asotija razvratnost, razvrat, raskalašnost, pust život....
Asosje drug u poslu; asosje an komandit trg. tajni ortak, ortak koji samo...
Sve reči na slovo a