Skip to main content

Atonifikacija značenje

šta znači Atonifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atonifikacija (od grčke reči: atonos olabavljen, latinski facere činiti)medicina: omlitavljenje, uspavlji-vanje.

Reč Atonifikacija napisana unazad: ajicakifinotA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. атонос олабављен, лат. фацере чинити) мед. омлитављење, успављи-вање.

Slično: 
Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a