Skip to main content

Aukseza značenje

šta znači Aukseza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aukseza (od grčke reči: auxsesis) retorika: govorničko preuveličavanje i preterivanje;medicina: porast (ili: napredovanje) bolesti.

Reč Aukseza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ауxсесис) рет. говорничко преувеличавање и претеривање; мед. пораст (или: напредовање) болести.


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a