Skip to main content

Austromantija značenje

šta znači Austromantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Austromantija (latinski auster južni vetar, od grčke reči: manteia) proricanje (ili: gatanje) po du-vanju vetra.

Reč Austromantija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аустер јужни ветар, грч. мантеиа) прорицање (или: гатање) по ду-вању ветра.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a