Skip to main content

Autos efa značenje

šta znači Autos efa

Na latinici: Definicija i značenje reči Autos efa (od grčke reči: autos, epha) „on,to jest Pitagora, je to rekao", formula kojom su pitagorej-ci rešavali svaki spor koji bi se meću njima pojavio usled razlike u mišljenju o nekom pitanju, pozivajući se na autoritet učitelja.

Reč Autos efa sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, епха) „он, тј. Питагора, је то рекао", формула којом су питагореј-ци решавали сваки спор који би се мећу њима појавио услед разлике у мишљењу о неком питању, позивајући се на ауторитет учитеља.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a