Skip to main content

Azo-bojs značenje

šta znači Azo-bojs

Na latinici: Definicija i značenje reči Azo-bojs (od grčke reči:-tur.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugljovodonik.

Reč Azo-bojs sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч.-тур.) група вештачких боја која садржи једну азо-групу везану за ароматични угл>оводоник.


Azoturija med. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokraći....
Azotometar aparat pomoću koga se utvrđuje koliko neka zemlja oranica sadrži u ...
Azotemija med. umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi...
Azot hem. dušik, element atom-ske mase 14,067, rednog broja 7, znak N, j...
Azoospermija med. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija u izbačenom semenu,...
Azoodinamija med. nedostatak snage za život, slabljenje, malaksavanje...
Sve reči na slovo a