Skip to main content

Ba-ble značenje

šta znači Ba-ble

Na latinici: Definicija i značenje reči Ba-ble (fr. bas-bleu) plava čarapa;figurativno: uče-na gospa, vajna spisateljka

Reč Ba-ble sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бас-блеу) плава чарапа; фиг. уче-на госпа, вајна списатељка


Sve reči na slovo b