Skip to main content

Bacili značenje

šta znači Bacili

Na latinici: Definicija i značenje reči Bacili (latinski bacillum prutić, štapić)medicina: bakterije koje imaju oblik štapića, iza-zivači tifusa, tetanusa, srdobolje; vrenja buterne kiseline i dr.; bacilarije.

Reč Bacili sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. бациллум прутић, штапић) мед. бактерије које имају облик штапића, иза-зивачи тифуса, тетануса, срдобоље; врења бутерне киселине и др.; бациларије.


Baca dimnjak; puškarnica....
Bacilofobija med. preteran strah od zaraz-nih klica , osobina onih koji su u stal...
Bacili med. bakterije koje imaju oblik štapića, iza-zivači tifusa, tetanus...
Sve reči na slovo b