Skip to main content

Balada značenje

šta znači Balada

Na latinici: Definicija i značenje reči Balada (fr. ballade,od italijanske reči: ballata pesma uz igru) džoet. prvobitno: pesma koja se uz igranje pevala (balar=igrati); docnije se razvila u pesmu lirsko-epske sadržine, koja, služeći se i dijaloškom formom, priča neki događaj i u isto vreme izaziva lirsko raspoloženje; pesnička pripovetke.

Reč Balada sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. балладе, итал. баллата песма уз игру) джоет. првобитно: песма која се уз играње певала (балар=играти); доцније се развила у песму лирско-епске садржине, која, служећи се и дијалошком формом, прича неки догађај и у исто време изазива лирско расположење; песничка приповетке.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b