Skip to main content

Balet-tencer značenje

šta znači Balet-tencer

Na latinici: Definicija i značenje reči Balet-tencer (fr. ballet,od nemačke reči: Tanzer igrač) igrač u baletu, baletski igrač.

Reč Balet-tencer sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. баллет, нем. Танзер играч) играч у балету, балетски играч.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b