Skip to main content

Bandonion značenje

šta znači Bandonion

Na latinici: Definicija i značenje reči Bandonion muz. četvorougaona harmonika za razvlačenje sa većim brojem glasova (130 tonova) nego običan akordeon (nazvan po pronalazaču, Hajnrihu Bandu); bandoneon.

Reč Bandonion sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: муз. четвороугаона хармоника за развлачење са већим бројем гласова (130 тонова) него обичан акордеон (назван по проналазачу, Хајнриху Банду); бандонеон.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b