Skip to main content

Bat-metal značenje

šta znači Bat-metal

Na latinici: Definicija i značenje reči Bat-metal beložuta mešavina od 55 procenata bakra i 45 procenata cinka (upotrebljava se za svećnjake i druge predmete).

Reč Bat-metal sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: беложута мешавина од 55 процената бакра и 45 процената цинка (употребљава се за свећњаке и друге предмете).


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b