Skip to main content

Batarizam značenje

šta znači Batarizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Batarizam (od grčke reči: battarizo mucam)medicina: mucanje, zamuckivanje, brzoplet govor.

Reč Batarizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. баттаризо муцам) мед. муцање, замуцкивање, брзоплет говор.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b