Skip to main content

Be-dur značenje

šta znači Be-dur

Na latinici: Definicija i značenje reči Be-dur (ital. Bć-dur) kuz. tvrdo zvučanje sa osnovnim tonom b; suprotno: Be-mol.

Reč Be-dur sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. Бћ-дур) куз. тврдо звучање са основним тоном б; супротно: Бе-мол.


Sve reči na slovo b